Dana Janoušková 50 let

Dana Janoušková 50 let

Dne 4.11.2014 oslavila naše občanka pani Dana Janoušková životní jubileum 50 let.

Za obec jí přišli popřát starosta Pavel Krotký a místostarostka Petra Kubátová.

Přejeme jí do dalších let hodně štěstí a zdraví