Volfová Marie 85 let

Volfová Marie 85 let

Dne 25.5.2012 oslavila své životní jubileu paní Marie Volfová.

Do dalších let jí přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti.