Vyhlášky
Vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nestrašovice
Vyhláška č. 1/2019 Kompostování
Obecně závazná vyhláška č.2/2018
Vyhláška č. 1/2018 - Požární řád obce Nestrašovice
Jednací řád zastupitelstva obce Nestrašovice
Vyhláška č.2/2018
Příloha vyhlášky č. 1/2015
Vyhláška č. 1/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č. 2/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Vyhláška č. 5/2010 - o místním poplatku ze psů
Vyhláška č. 4/2010 - zrušení vyhlášek 1/2010 a 3/2010