Obec Nestrašovice

Přiručka občana

Příručka občana

praktická "nejen krizová" příručka pro každého

Instituce a úřady

Mimořádné situace

 • Důležitá telefonní čísla
 • 150 - Hasiči
  155 - Záchranná služba
  158 - Policie
  Při předání zprávy uveďte co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • Varovný signál
 • Výstražné znamení v případě hrozby je charakterizováno kolísavým tónem sirén po dobu 140 vteřin.
 • Obecné zásady
 • - respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
  - nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
  - varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
  - netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
  - nepodceňujte vzniklou situaci
  - pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
  - uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
  - uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek
 • Ukrytí
 • - opusťte venkovní prostor a ukryjte se v nejbližší budově nebo bytě
  - zavřete okna a dveře
  - vypněte klimatizaci
  - zapněte rádio nebo televizi a vyčkejte dalších pokynů poskytovaných prostřednictvím rozhlasových přijímačů
 • Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace
 • - uhaste otevřený oheň v topidlech
  - vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
  - uzavřete přívod vody a plynu
  - ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
  - dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
  - kočky a psy si vezměte s sebou
  - ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
  - vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko
 • Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat
 • - základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
  - předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
  - osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
  - přenosné rádio s rezervními bateriemi
  - toaletní a hygienické potřeby
  - léky, svítilnu
  - náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
  - kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
 • Ochrana před povodněmi
 • - informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení
  - připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
  - připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
  - vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití při evakuaci
  - připravte si evakuační zavazadlo
  - přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater
  - opusťte ohrožený prostor
  - případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)
  - je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou
 • Postupy při řešení životních situací - Portál veřejné správy ČR
 • Krizové situace Středočeského kraje

Evropská unie

Linky bezpečí a dúvěry

Sociální záležitosti

Nezaměstnanost

Doprava a spoje

Odpady

Právo a zákony

Dnes je: 19.08.2018

Svátek slaví: Ludvík

Aktuality

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 24.8.2018
více
Nestrašovské sako
více
Rozloučení s prázdninami 25.8.2018
více
Březnicko- Závěrečný účet za rok 2017
více
Závěrečný účet za rok 2017
více
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Nestrašovice ze dne 29.6.2018 - Stanovení počtu zastupitelů na období 2018-2022
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2018-2020
více
Informační povinnost správce
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze zasedání č. 1803 ze dne 9.3.2018
více
Návrh rozpočtu
více
Rozpočtová opatření
více
Formuláře k poplatku za psa
více
Formuláře k TKO
více
Příloha vyhlášky č. 1/2015
více
Zápis ze zasedání č. 1802 ze dne 10.2.2018
více
Zrušení trvalého pobytu
více
Zaplatit poplatky - seznam poplatků a splatnost
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Samovýroba 2018
více
Rozpočet
více
Příručka občana
více
Březnicko-Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020
více
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
více
Rozpočet
více
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2019
více
Závěrečný účet 2016 - Svazek obcí Březnicko
více
Schválený rozpočet na rok 2016
více
Rozpočtový výhled 2016 - 2018
více
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2019
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Vyhláška 1/2015
více
Schválený rozpočet na rok 2015
Schválený rozpočet na rok 2015
více
Rozpočtový výhled 2016 - 2018
více
Vyhláška 2/2015
více