Obec Nestrašovice

Přiručka občana

Příručka občana

praktická "nejen krizová" příručka pro každého

Instituce a úřady

Mimořádné situace

 • Důležitá telefonní čísla
 • 150 - Hasiči
  155 - Záchranná služba
  158 - Policie
  Při předání zprávy uveďte co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • Varovný signál
 • Výstražné znamení v případě hrozby je charakterizováno kolísavým tónem sirén po dobu 140 vteřin.
 • Obecné zásady
 • - respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
  - nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
  - varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
  - netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
  - nepodceňujte vzniklou situaci
  - pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
  - uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
  - uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek
 • Ukrytí
 • - opusťte venkovní prostor a ukryjte se v nejbližší budově nebo bytě
  - zavřete okna a dveře
  - vypněte klimatizaci
  - zapněte rádio nebo televizi a vyčkejte dalších pokynů poskytovaných prostřednictvím rozhlasových přijímačů
 • Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace
 • - uhaste otevřený oheň v topidlech
  - vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
  - uzavřete přívod vody a plynu
  - ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
  - dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
  - kočky a psy si vezměte s sebou
  - ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
  - vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko
 • Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat
 • - základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
  - předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
  - osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
  - přenosné rádio s rezervními bateriemi
  - toaletní a hygienické potřeby
  - léky, svítilnu
  - náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
  - kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
 • Ochrana před povodněmi
 • - informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení
  - připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
  - připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
  - vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití při evakuaci
  - připravte si evakuační zavazadlo
  - přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater
  - opusťte ohrožený prostor
  - případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)
  - je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou
 • Postupy při řešení životních situací - Portál veřejné správy ČR
 • Krizové situace Středočeského kraje

Evropská unie

Linky bezpečí a dúvěry

Sociální záležitosti

Nezaměstnanost

Doprava a spoje

Odpady

Právo a zákony

Dnes je: 18.11.2018

Svátek slaví: Romana

Aktuality

Zápis z ustavujícícho zasedání zastupitelstva obce
více
Krizová řízení
více
Nabídka odkupu dřeva
více
Nabídka odkupu dřeva
více
Rozpočtové opatření
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Zápis ze zasedání č. 1809 ze dne 21.9.2018
více
Zápis ze zasedání č. 1808 ze dne 24.8.2018
více
Vyhláška č. 1/2018 - Požární řád obce Nestrašovice
více
Seznam nemovitých věcí platný k 1. 8. 2018, u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
více
Požární ochrana - příručky
více
Březnicko- Závěrečný účet za rok 2017
více
Zápis ze zasední zastupitelstva obce č. 1807 ze dne 29.6.2018
více
Závěrečný účet za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2018-2020
více
Zápis ze zasedání č.1806 ze dne 1.6.2018
více
Informační povinnost správce
více
Zápis ze zasedání č. 1805 ze dne 4.5.2018
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze zasedání č. 1804 ze dne 6.4.2018
více
Zápis ze zasedání č. 1803 ze dne 9.3.2018
více
Návrh rozpočtu
více
Rozpočtová opatření
více
Formuláře k poplatku za psa
více
Formuláře k TKO
více
Příloha vyhlášky č. 1/2015
více
Zápis ze zasedání č. 1802 ze dne 10.2.2018
více
Zrušení trvalého pobytu
více
Zaplatit poplatky - seznam poplatků a splatnost
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Samovýroba 2018
více
Rozpočet
více
Příručka občana
více
Březnicko-Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020
více
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
více
Rozpočet
více
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2019
více
Závěrečný účet 2016 - Svazek obcí Březnicko
více
Schválený rozpočet na rok 2016
více
Rozpočtový výhled 2016 - 2018
více
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2019
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Vyhláška č. 1/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Schválený rozpočet na rok 2015
Schválený rozpočet na rok 2015
více
Rozpočtový výhled 2016 - 2018
více
Vyhláška č. 2/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
více