Zastupitelstvo obce a výbory

Zastupitelstvo obce 2018-2022

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů Zastupitelstva obce je 7.

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (je-li zřízen) ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

Starosta

  • Krotký Pavel

Místostarosta

  • Kubátová Petra

 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu 2018

  • Kamil Vachalovský
  • Mgr. Stanislava Brucknerová
  • Miroslav Jirkal

 

Výbory nezbytné pro fungování obce - zřízené dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.         

Finanční výbor

PředsedaKamil Vachalovský

Členi: Švenda Petr ml., Karel Vachalovaký

Kontrolní výbor

Předseda: Mgr. Stanislava Brucknerová

Členi: Jirkal Miroslav, Bruckner Petr

 

 

 

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Telefon Funkce Komise
starosta Pavel Krotký 723252947, 774406262
místostarosta Petra Kubátová
Mgr. Stanislava Brucknerová předseda kontrolní výbor
Miroslav Jirkal zastupitel
Kamil Vachalovský předseda finanční výbor


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.