Organizační struktura

Organizační struktura

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Pavla Krotkého,  kterému jsou podřízeni:

  • Chocholová Blanka - účetní
  • Krotká Petra - administrativní pracovnice
  • Burdová Jana - technické služby

 

Starosta

  • Krotký Pavel

Místostarosta

  • Kubátová Petra

 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu 2018

Zastupitelé:

  • Kamil Vachalovský
  • Mgr. Stanislava Brucknerová
  • Miroslav Jirkal

 

Výbory nezbytné pro fungování obce - zřízené dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.         

Finanční výbor

Předseda: Kamil Vachalovský

Členi:Švenda Petr ml., Karel Vachalovaký

Kontrolní výbor

Předseda: Mgr. Stanislava Brucknerová

Členi:Jirkal Miroslav, Bruckner Petr

 

 

 

 

 

 

V Nestrašovicích dne 5.11.2018